O skupini SEBP

DRUŠTVO "SKUPINA EKOLOŠKIH IN BIODINAMIČNIH PROIZVAJALCEV ZDRAVO ŽIVLJENJE"
Videm pri Lukovici 2
1225 LUKOVICA

DŠ: 10214348
TRR: SI56 1918 0500 9560 164

 

SEBP - Skupina ekoloških in biodinamičnih proizvajalcev je združenje osrednjeslovenskih kmetij, ki skupno nastopamo na trgu z namenom široke in kvalitetne sezonske ponudbe lokalnih ekoloških pridelkov in izdelkov.

Z direktnim stikom z vami želimo skrajšati prehransko verigo, zagotoviti pestro in konstantno ponudbo domačih ekoloških živil in zagotoviti sledljivost iz kmetije na vaše krožnike.